Tại sao chọn cryptocurrencieshub.com?
  • 1.500+ tài sản token hóa và tiền điện tử được giao dịch hàng đầu
  • Chênh lệch thị trường thấp chỉ 0,05$ cho BTC
  • Phí hoa hồng cạnh tranh và không có phí ẩn
  • Đòn bẩy lên tới 1:500
  • Được cấp phép đầy đủ. Tuân thủ theo luật của AML và KYC
  • Các khuyến mại hàng đầu dành cho chương trình Đối tác Liên kết và Giới thiệu bạn bè
  • Lợi nhuận từ trái phiếu chính phủ được token hóa và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
Tên
Giá bán
Chênh lệch
Thay đổi
BTC/USD
9320.95
0.30
-0.680%
ETH/USD
242.97
0.01
-0.550%
XRP/USD
0.19764
0.00020
-0.970%
LTC/USD
43.35
0.04
-1.380%
LTC/EUR
37.46
0.04
-0.780%
ETH/BTC
0.02608
0.00004
-0.040%
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và cặp FX được token hóa với tiền điện tử hoặc tiền pháp định
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và cặp FX được token hóa với tiền điện tử hoặc tiền pháp định
iMac Image